Данас је одржана XXXVI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Oдлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2017. годину са Извештајем независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја Града Новог Сада за период 01. 01 – 31. 12. 2017. године

2. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2018. годину

3. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2018. годину

4. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад” Нови Сад за 2018. годину

5. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва “Политика” АД Београд

6. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2018. годину

7. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте Момчила Тапавице у Новом Саду

8. Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

9. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад

10. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Гимназије “Јован Јовановић Змај”, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора Основне школе “Душан Радовић”, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за заштиту животне средине

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за јавни ред и мир и безбедност

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за називе делова насељених места и јавних служби

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за образовање и спорт

– Решење о разрешењу и избору чланице Савета за особе са посебним потребама

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству

– Решење о разрешењу и избору два члана Комисије за односе са верским заједницама

– Решење о разрешењу члана и избору чланице Савета за праћење примене етичког кодекса