Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1. – 31.12.2017. године, Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2017. годину, Предлог решења о давању сагласности на План рада Комуналне полиције Града Новог Сада за 2018. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о процени вредности капитала.

Савет је усвојио Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања са Финансијским извештајем јавно комуналних предузећа Нови Сад за 2017. годину и то за: Новосадску топлану, Градско зеленило, Тржницу, Лисје, Информатику, Водовод и канализацију, Чистоћу и Зоохигијену и ветерину Нови Сад.

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора јавно комуналних предузећа о расподели добити за 2017. годину за ЈКП „Тржница“, „ЈКП „Лисје“, ЈКП „Информатика“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Зоохигијена и ветрина Нови Сад“, чланови Савета су већином гласова прихватили и заједно са осталим предлозима решења и Извештајем упутили Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.