На данас одржаној седници чланови Савета за економски развој града су разматрали и већином гласова прихватили Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар – децембар 2017. године.

У 2017. години Туристичка организација Града Новог Сада је реализовала износ од око 67,6 милиона динара у односу на планираних 94,6 милиона динара, што је 71,5 % средстава у односу на план. Део средстава у односу на план, односно 28,5 % који није реализован односи се на набавке чија се реализација одвија делом и у 2018. години за које ће обавезе бити плаћене у 2018. години. Остварен је приход од  продаје сувенира у износу од око 54 хиљаде динара и наплата боравишне таксе је већа за око 34 % од планиране.

Кратким освртом може се закључити да је 2017. година била изузетно успешна година, како у промоцији тако и у развој туристичке понуде Града Новог Сада, што је и резултирало настављеним континуитетом раста броја ноћења и долазака у Нови Сад. Према подацима Републичког завода за статистику Србије остварен је раст долазака за 11,8%. и ноћења за 1,9%. Међутим, остварена је већа наплата боравишне таксе за чак 28,9%, што указује да сви смештајни објекти нису достављали податке РЗС.

Туристичка организација Града Новог Сада имала је 25 промотивни наступа и учествовала је у ореганизацији 2 велика догађаја. Спроведена је континуирана кампања на телевизији, радију, путем штампаних медија, билборда, интернет портала и друштвених мрежа. Реализована је трећа фаза постављања информативне туристичке сигнализације, као и велики број пројектних активности, организоване су промотивне туристичке туре и настављена је сарадња са туристичком привредом Новог Сада, одштампан је и набављен промотивни материјал којим је промовисан Нови Сад и организоване су обуке и предавања за представнике туристичке привреде.