Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Извештај о реализацији Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2017. годину.

Средства за реализацију Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2017. годину, планирана су у буџету Града Новог Сада за 2017. годину у укупном износу од 4,2 милиона динара од чега је реализовано 99,7%.

На данашњој седници Савет је усвојио Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину и Предлог решења о измени Решења о именовању представника и заменика представника Града Новог Сада у Међуопштинску радну групу за управљање комуналним отпадом.

За представнике у Међуопштинску радну групу за управљање комуналним отпадом именовани су Мира Раденовић, мастер инжењер за контролу квалитета и менаџмента животне средине, Лидија Томаш, дипломирани инжењер технологије и Дуашанка Матић, дипломирани правник-мастер, док је за заменика представника именован Милан Тешовић, дипломирани инжењер производног менаџмента.