Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог одлуке о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2018. години и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу одлуке, за финансирање програма стамбене подршке из буџета Града Новог Сада обезбеђују се средства у износу од 209.063.602 динара. Ова средства распоређена су за унапређење услова становања за лица без одговарајућег стана, потом за помоћ за озакоњење стана или породичне куће, односно помоћ за израду техничке и геодетске документације за озакоњење, за стамбено збрињавање, односно обезбеђивање привременог смештаја корисницима до решавања њихових стамбених потреба и за стицање својине корисника стамбене подршке путем куповине, под непрофитним условима, станова који су организовањем изградње прибављени у јавну својину Града Новог Сада. Предлогом одлуке предвиђено је да се прва три наведена вида стамбене подршке реализују преко појединачних програма, док сагласност за четврти даје Скупштина Града Новог Сада.

Прихваћени Предлог одлуке треба да се нађе на наредној седници Скупштине града, која се одржава у петак, 15. јуна.