Чланице и чланови Савета за образовање и спорт, на данашњој седници, разматрали су и прихватили Предлог одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у буџету Града Новог Сада, Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од јануара до децембра 2017. године, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину.

Предлогом одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у буџету Града Новог Сада утврђује се да се у буџету Града Новог Сада обезбеђују средства за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у висини 80% од економске цене по детету. За реализацију ове одлуке ребалансом буџета Града Новог Сада за 2018. годину обезбеђују се средства у износу од 1.047.600.000,00 динара за период од 1. јула до 31.12.2018. године.

Измени Програма инвестиционих активности приступило се због додељених средстава из буџета Града Новог Сада путем ребаланса буџета као и субвенција из буџета Републике Србије за 2018. годину. Наведеним изменама повећава се укупна вредност Програма инвестиционих акгивности за 2018. годину, са садашњих 33.950.000,00 на 43.750.000,00 динара. Повећање од 9.800.000,00 динара обухвата радове на инвестиционом одржавању свлачионица борилачких и стонотениских дворана и радове на инвестиционом одржавању тоалета, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.