Чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2018. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу одлуке, планирана средства за ватрогасну опрему – наставак реализације из 2017. године у износу од 2.212.720 динара умањују се на износ 2.072.268 динара, као последица уштеде остварене у поступку јавне набавке. Потом, планирана средства за специјализовано возило за превоз људства и опреме специјалистичких тимова – наставак реализације из 2017. године у износу од 4.500.000 динара умањују се на износ 4.255.134 динара, као последица уштеде остварене у поступку јавне набавке. Планирана средства за навално ватрогасно возило у износу од 25.000.000 динара умањују се на износ од 3.500.000 динара. Како је објашњено на седници Савета, на основу спецификације Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду, процењена вредност навалног ватрогасног возила износи 35.000.000 динара, при чему је очекивани рок испоруке за возило захтевних карактеристика најмање девет месеци. Како наведено возило неће бити испоручено до краја календарске године, планирана средства су умањена, а остатак средстава ће се планирати у 2019. години у складу са планираном динамиком испоруке.