Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Савета Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2018. годину и упутили га на разматрање Скупштини Града Новог Сада. На данашњој седници већином гласова Савета прихваћени су и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2018. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, потом Предлог решења о образовању Комисије за планове и Предлог решења о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије за планове.

О прихваћеним предлозима требало би да расправљају одборници и одборнице на наредној седници Скупштине Града Новог Сада, у петак 29. јуна.