Комисији за представке и предлоге данас се обратио представник Скупштине стамбене заједнице из Гагаринове улице број 18, зграде са четири улаза и изнео низ проблема са којима су суочени. Између осталог, он је поставио питање због чега је порез на имовину последњих година вишеструко увећан, због чега у његовом улазу станари морају да плате грејање заједничких просторија кад не постоје ни цеви ни грејна тела у том делу зграде, а предложио је и одређене врсте обавеза, уз већ постојеће, за власнике кућних љубимаца.

Комисији се поново обратила и представница станара зграде у Улици Милеве Марић који имају проблем са легализацијом и укњижбом својих објеката. Како је и раније наводила, они већ више од 25 година живе у тим становима, уредно измирују своје обавезе и плаћају порез, а у катастарским књигама њихове зграде заправо не постоје, већ се те парцеле воде као њиве. Њима је Стамбена агенција, преко Комисије за представке и предлоге, упутила одговор који, по њима, није потпун, јер нису објаснили процедуру нити су одговорили шта ће да предузму поводом решавања овог проблема.

На седници су разматрани и пристигли одговори на представке које су грађани раније упућивали Комисји и они ће бити прослеђени на кућне адресе тих суграђана.