Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за породично становање између улица Ондреја Марчока и Трга Јана Амоса Коменског у Кисачу и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Већином гласова Савет је прихватио и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације центра Будисаве, потом Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације центра Степановићева, Предлог Плана детаљне регулације дела инфраструктурног коридора Државног пута IБ-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет Југовићево).

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.