На данас одржаној седници чланови Савета за комуналне делатности су већином гласова прихватили Предлог одлуке о измени Одлуке о Зонско-тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

Савет је усвојио и упутио Скупштини града на даље разматрање Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције, за период јануар-јун 2018. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период јануар-јун 2018. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2018. године и Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за период од  јануара до јуна 2018. године.