Чланице и чланови Савета за образовање и спорт на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2018/2019. годину и Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад од 1. јануара до 30. јуна 2018. године.

Одлуком о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2018/2019. годину одређује се учешће Града Новог Сада у раду овог Фонда и то за 10 стипендија. Наиме, Град Нови Сад и до сада је пружао подршку и обезбеђивао средства, али за пет стипендија, док ће за нову школску годину обезбедити средства за стипендирање десет даровитих студената Универзитета у Новом Саду.

Стипендија се додељује даровитим студентима у области природно–математичке, техничке, пољопривредне, технолошке, медицинске, економске, правне, хуманистичке и интердисциплинарне науке, и у области уметности и спорта.

У Шестомесечном извештају о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад од 1. јануара до 30. јуна 2018. године наводи се да су Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину планирана средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 33.950.000,00 динара за капиталне субвенције. Они су у оквиру Програма инвестиционих активности набавили опрему у износу од 5.999.900,00 динара, што чини 20,69 % планираних средстава за извештајни период јануар–јун 2018. године. Остале позиције из Програма везане за поступке јавних набавки и потисивање уговора са одабраним понуђачима реализоваће се у другој половини 2018. године.