Представник грађана из Улице Бранислава Бороте данас се обратио Комисији за представке и предлоге и изнео њихов, како је нагласио, дугогодишњи проблем. Наиме, на једном делу ове улице подигнуто је нелегално насеље у којем живе и бораве махом Роми, који се баве сакупљањем секундарних сировина. Према његовима речима, те сировине они на том простору одлажу, прометују и складиште. Поред тога, у неадекватним условима држе и разне домаће животиње што узрокује непријатне мирисе, а представља и легло пацова и змија. Нагласио је да се, због непосредне близине, плаше за своје и здравље своје деце од заразе, која би се лако проширила и до њихових домова. Како је истакао, они су се већ у више наврата обраћали надлежним институцијама, али до сада је овај њихов проблем остао нерешен. На седници је донет закључак да ће се ова представка проследити Градској управи за инспекцијске послове и ЈКП „Чистоћа“ на даље поступање.

Комисија је разматрала и приспеле одговоре на раније постављена питања суграђана и они ће бити прослеђени на њихове адресе.

С обзиром да су грађани веома позитивно оценили посете градске Комисије за представке и предлоге месним заједницама, на данашњој седници је договорено да се таква пракса настави. Усвојен је предлог да се већ следеће недеље, 10. октобра посети Месна заједница у Ветернику, а 24. октобра Сремска Каменица. У новембру је на распореду МЗ “Гаврило Принцип” 14, а 28. Каћ. Све седнице у наведеним месним заједницама почињаће у 12 часова и заинтересовани грађани се позивају да присуствују како би у непосредном разговору са чланицама и члановима Комисије изнели своје представке и предлоге.