Чланови Савета за економски развој града прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о измени Одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада субјекту приватизације “Друштво за одржавање зграда” д.о.о. Београд и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу, разлог за измену Одлуке о отпису потраживања по основу неизмирени уступљених јавних прихода Града Новог Сада субјекту приватизације “Друштво за одржавање зграда” д.о.о. Београд, је усаглашавање са Закључком Владе Републике Србије, којим је период за који се врши отпис потраживања промењен, и уместо са 31.12.2016. године, отпис потраживања према овом субјекту приватизације треба извршити са стањем на дан 31.12.2017. године.