Комисији за представке и предлоге данас су се обратили грађани са представкама које се односе на урбанистичке и комуналне проблеме. У Ветернику у Улици Нова 42 две породице, како су нагласили, иако живе у легализованим објектима и уредно плаћају порез, немају изграђен пут, канализацију ни улично осветљење.

На Клисанском брегу у Улици Илије Нешина постоји проблем са одвођењем атмосферских вода, нарочито када су јаче падавине, а такође, немају ни улично осветљење.

Једна суграђанка указала је на проблем у самом центру града, тачније у Дунавској улици, где су пешаци свакодневно угрожени од стране моторних возила и бицикала иако је то пешачка зона. Наиме, она каже да доставна возила не поштују одлуку да само у јутарњим сатима имају право уласка у ту улицу, већ током целог дана пролазе. Неретко се деси да буде по неколико возила у исто време, што, према њеним речима веома угрожава пешаке, а нарочито туристе који су затечени таквим понашањем.

Чланице и чланови Комисије су донели закључак да све данашње представке упуте надлежним управама и службама на разматрање и решавање спорних ситуација.

На седници су разматрани и пристигли одговори на раније упућене представке, који ће бити прослеђени на кућне адресе свих подносилаца.

Председник Комисије Марко Јовановић поднео је и краћи извештај о раду Комисије. У Извештају се каже да је током ове године, закључно са септембром, Комисија одржала 28 седница на којима је разматрала 82 представке, 17 писмених и 65 усмених. Поред редовног пријема грађана у Скупштини Града сваке прве среде у месецу, Комисија је од јануара ове године увела и праксу да своје седнице одржава у месним заједницама и месним канцеларијама, где су грађани имали прилику да непосредно изнесу своје представке и предлоге Комисији. У извештајном периоду Комисија је посетила осам месних заједница и решила 40 представки грађана који су се обратили. Како се даље наводи у Извештају, највећи број представки односио се на стамбено-комуналне и урбанистичке проблеме (59), социјалне проблеме (3), имовинско-правне и остало. Највише представки упућено је општинским органима, јавним предузећима, а једна је била везана за послове полиције.