Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада.

Овим Предлогом одлуке прописано је да Скупштина Града Новог Сада одређује стајалишта у међумесном превозу путника, по претходно прибављеној сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Надстрешницу на аутобуским стајалиштима поставља Градска управа за саобраћај и путеве на основу програма које доноси Градско веће Града Новог Сада, предвиђеним средствима за ову намену из буџета Града Новог Сада. Објекат за продају аутобуских карата, новина, цигарета и друго, прописано је да поставља Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад”, Нови Сад.

На данашњој седници Савет је усвојио и Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2019. години, којом је прописано да умањење обавеза плаћања комуналних услуга остварују породице са троје или више деце до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26. године живота, чији чланови имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије уколико редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на њихово име. Умањење се остварује за комуналне услуге које пружају јавно комунална предузећа Новиг Сада и то, “Новосадска топлана”, “Водовод и канализација” и “Чистоћа”, а наплаћује их ЈКП “Информатика” Нови Сад путем јединственог месечног рачуна. Висина умањења обавезе плаћања комуналних услуга за породице са троје, четворо и петоро деце износи 30%, за породице са шесторо, седморо и осморо деце износи 40%, док за породице за деветоро и више деце износи 50%.