Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2019. години и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу одлуке, право на умањење остварују породице са троје и више деце, до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26. године живота, и то чији чланови имају пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расејана лица са Косова и Метохије, на адреси стана за који траже умањење обавеза плаћања комуналних услуга, и уколико редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на њихово име. Право на умањење, како је наведено у Предлогу одлуке, остварује се за комуналне услуге које пружају ЈКП “Новосадска топлана”, ЈКП “Водовод и канализација” и ЈКП “Чистоћа”, а наплаћује их ЈКП “Информатика” путем јединственог месечног рачуна. Умањење обавеза плаћања комуналних услуга, објашњено је на седници, утврђује се у висини од 30% за породице са троје, четворо и петоро деце, 40% за породице са шесторо, седморо и осморо деце и 50% за породице са деветоро и више деце.

Захтев се подноси Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем писарнице Градске управе за опште послове, најкасније до 25. јануара 2019. године.