Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2018. годину, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о такси превозу путника, Предлог одлуке о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2018. годину и Предлог одлуке о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“  Нови Сад за 2018. годину.

Савет је усвоји и упутио Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину.