Чланови Савета за културу Скупштине Града Новог Сада на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен – обележја “Шајка” на Петроварадинској тврђави и Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Игњату Павласу у Новом Саду.

Према Предлозима, задаци оба одбора су да спроводу Одлуку о постављању спомен-обележја “Шајка”, односно Одлуку о постављању спомен-плоче Игњату Павласу. Одбори имају председника и четири члана, које именује Скупштина Града Новог Сада, док ће стручне послове за њихове потребе обављати Градска управа за културу.

Предлози одлука упућени су Скупштини града на разматрање.