На данашњој седници чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања Скупштине Града Новог Сада усвојили су Предлог плана детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића, око  Улице Данила Киша у Новом Саду и спортског парка и југоисточне зоне у насељу Садови у Петроварадину.

Већином гласова прихваћени су и предлози одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације и то зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу Партизанске улице и Сентандрејског пута), новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице), простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кочиша) као и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику).

Савет је усвојио и упутио Скупштини Града Новог Сада на разматрање и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности капитала ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад са стањем на дан 01.01.2018. године, о којима ће одборници расправљати на следећој седници Скупштине.