Предлог одлуке о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VII фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације једина је тачка коју су чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматрали на данашњој седници.

Предлогом одлуке о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VII фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације, која је припремљена у складу са правилима и захтевима Светске здравствене организације, утврђено је да Скупштина Града Новог Сада подржава учешће Града Новог Сада у VII фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације, као и да прихвата циљеве и захтеве ове фазе.

VII фаза Европске мреже здравих градова базираће се на главној одредници – здрављу, као једном од најважнијих друштвених ресурса, као и на договореном европском оквиру политике који се односи на покретање акција свих нивоа власти и друштва, за постизање најважнијег циља – здравља и благостања. Ова фаза заснива се на иновацијама, лидерству, заједничком руковођењу и одговорношћу у области здравља и благостања, а њеном применом ствара се прилагодљив и практични оквир за постизање Агенде 2030 Уједињених нација на локалном нивоу.

Одлуком Скупштине Града Новог Сада, Град Нови Сад је 2012. године приступио V фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације и тиме постао једини град из Републике Србије који је члан ове мреже. Нови Сад је примљен у Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације у децембру 2012. године, када се придружио у V фази пројекта „Здрави градови“, која се окончала 2013. године, а затим успешно реализовао активности VI фазе 2014-1018. године.

Град Нови Сад је у својим активностима, програмима и пројектима давао значај свим кључним темама, а посебно се истичу брига о деци и старима, социјална и здравствена заштита, превенција обољења и промоција здравља, активан живот, здраво окружење, транспорт и урбано планирање, као и развој социо културних вредности и дриге бројне активностима које за исход имају очување и унапређење здравља становника Града Новог Сада.