Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, Предлог одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години, Предлог одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2019. годину, Предлог програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину – текуће субвенције, Предлог одлуке о Програму активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2019. години и Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2019. годину.

На данас одржаној седници усвојени су предлози одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ као и за новосадска јавно комунална предузећа, „Водовод и канализација“, „Тржницу“, „Пут“ и „Паркинг сервис“. Усвојени су предлози одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности јавно комуналних предузећа и то,  „Лисја“, „Чистоће“, „Градског зеленила“ и „Зоохигијене и ветерине Нови Сад“.

Савет је прихватио Предлог решења о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2019. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предлог одлуке о Општем информационом систему Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, као и предлоге одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналних радних организација „Градско зеленило“ и „Чистоће“у Новом Саду, као јавних комуналних предузећа.

Већином гласова усвојени су предлози решења о давању сагласности на Програм пословања новосадских јавно комуналних предузећа за 2019. годину  и то за, „Новосадску топлану“, „Тржницу“, „Лисје“, „Чистоћу“, „Градско зеленило“, „Информатику“, „Пут“, „Паркинг сервис“, „Зоохигијену и Ветерину Нови Сад“  и Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“.

Чланови Савета на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели нераспоређене добити исказане на дан 31.12.2017. године, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2019. годину, као и педлоге решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈКП „Градско зеленило“ , ЈКП „Чистоћа“ и Агенције за енерегетику Града Новог Сада.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града о којима ће одборници расправљати на следећој седници.