На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у трајни улог Града Новог Сада у капитал Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Како је на седници образложено, Планом пословне и финансијске консолидације ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, као једна од мера финансијске консолидације предузећа, предвиђена је конверзија потраживања Града Новог Сада у трајни улог Града Новог Сада у капитал ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“. Предлогом одлуке, а у циљу стабилизације финансијске позиције и омогућавања несметаног пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, Скупштина Града Новог Сада је сагласна да се, потраживање Града Новог Сада, јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, према ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, утврђена на дан 31. децембар 2018. године са обрачунатом каматом, конвертују у трајни улог Града Новог Сада у капитал ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, у складу са мерама предвиђеним Планом пословне и финансијске консолидације овог јавног предузећа.

Такође, како је даље речено, Предлогом одлуке утврђен је и укупан износ потраживања Града Новог Сада, ЈКП „Новосадска топлана“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Чистоћа“, ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад, ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, према ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, као и појединачни износи ових потраживања.