Чланови Савета за образовање и спорт на данашњој седници већином гласова прихватили су Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, за период од јануара до децембра 2018. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Годишњем извештају, у оквиру инвестиционих активности ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” за претходну годину, реализовани су грађевинско занатски радови на адаптацији мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима СЦ “Сајмиште”, потом радови на инвестиционом одржавању свлачионица борилачких и стонотениских дворана и радови на инвестиционом одржавању тоалета у сврху усклађивања са правилником о техничким стандардима приступачности, односно прилагођавања потребама особа са инвалидитетом. У оквиру инвестиционих активности, према Годишњем извештају, реализовани су и електро радови, односно уградња система наплате карата и контроле приступа на затвореним базенима и леденој дворани објекта ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” и отвореним базенима СЦ “Сајмиште”, као и реконструкција ватродојавног система, а у оквиру инвестиционих активности набављена је и опрема: четири покретне кошаркашке конструкције и универзални семафорски систем.

За реализацију инвестиционих активности издвојено је 40.125.483,50 динара са ПДВ-ом, највећим делом кроз капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2018. годину, а једним делом и кроз субвенције из Буџета АП Војводине за прошлу годину.