Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду и уптули га Скупштини Града Новог Сада на разматрање, потом Предлог плана детаљне регулације Адица у Новом Саду и Предлог плана детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину.

На данашњој седници, већином гласова Савет је прихватио Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерника (локалитет кружне раскрснице на укрштању Улице Нова I и Новосадског пута), потом Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана Дороњског), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет на Булевару Европе између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кочиша), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу Партизанске улице и Сентандрејског пута), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Радничкој улици број 25) и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитети уз Државни пут IБ-21 и др.).

Већином гласова Савета прихваћени су и Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја новог градског центра између улица Војводе Бојовића, Димитрија Аврамовића, Словачке, Валентина Водника и Јована Суботића у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела радне зоне Север IV северно од инфраструктурног коридора у Новом Саду.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Бангладеш), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Поликлинике, у оквиру Клиничког центра Војводине), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет СПЦ на потесу Клиса и др.), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет северно од Индустријске улице и источно од Државног пута IБ-12 (М-7), као и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49).

Савет је већино гласова прихватио и Предлог одлуке о минималној висини износа о текућем одржавању зграда и минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Новог Сада, као и Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2018. годину.

Прихваћени предлози наћи ће се пред одборницима и одборницама на наредној седници Скупштине града.