На данашњој седници пред чланицама и члановима Комисије за представке и предлоге неколико суграђана је поднело своје представке и затражило од Комисије посредовање у њиховом решавању.

Житељи Улице Динка Шимуновића у Петроварадину имају примедбе на извођење радова на проширењу и санацији коловоза које је почело крајем прошле године. У својој представци они наводе да је приликом радова на коловозу дошло до висинске разлике између ивичњака и постојећих колских улаза, што им отежава прилаз аутомобилима. Такође кажу да је изградњом ригола и необраћањем пажње на већ постојеће канале за дренажу атмосферских вода, спречено отицање воде, па се она сада задржава на плацевима.

На седници су разматрани и пристигли одговори из надлежних градских управа и установа којима су биле прослеђене раније поднете представке грађана. Комисија ће све те одговоре упутити на кућне адресе суграђана на које се одговори односе.