Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-децембар 2018. године, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције, Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1.-31.12.2018. године, Извештај о реализацији програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2018. годину, Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2018. годину.

Савет је прихватио и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности јавних комуналних предузећа Новог Сада за 2018. годину, за период 1. јануар-31. децембар 2018. године и то „Водовода и канализације“, „Чистоће“, „Градског зеленила“, „Лисја“, „Тржнице“  и „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“.

На данашњој седници прихваћен је и Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, затим Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа, „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину.

Прихваћени предлози и извештај упућени су Скупштини града о којима ће одборници расправљати на следећој седници.