На данашњој седници Савета за младе разматран је Предлог одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада.

Како је на седници речено, доношењу Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада, приступило се ради усклађивања са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења и омогуhавања благовременог финансирања реализације Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019 – 2022. године, који је Скупштина Града Новог Сада донела на седници 20. фебруара 2019. године.

Предлогом одлуке уређено је да се остваривање потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града врши кроз реализацију програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада, у складу са националном стратегијом за младе, као и мониторинг и евалуацију програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане ЛАП-ом.

Уређено је и да ЛАП на предлог Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе, доноси Скупштина Града Новог Сада за период од четири године, као и сам поступак доношења. У буџету Града обезбеђују се средства за финансирање програма и пројеката којима се омогућава израда и доношење ЈІАП-а и која се користе у складу са програмом реализације ЛАП-а за текућу годину. Предлогом одлуке уређено је који субјекти и под којим условима имају право да конкуришу за доделу средстава за финансирање горе наведених програма и пројеката, да се оно врши на основу јавног конкурса који расписује Канцеларија за младе, уз сагласност Градоначелника.

Чланице и чланови Савета за младе једногласно су прихватили Предлог одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада, који ће бити упућен Скупштини Града на даље усвајање.