На данашњој седници Комисије за родну равноправност разматран је и једногласно прихваћен Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада за период 2019-2020. године.

Како је на седници речено, потписивањем Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, Град Нови Сад се придружио заједници којој данас припада више од 1.300 локалних и регионалних самоуправа широм Европе, а у Републици Србији је потписало 60 локалних самоуправа. Сви градови и општине потписници Повеље обавезују се да ће у циљу пружања подршке принципима прокламованим у овом документу, припремити Локалне акционе планове и њима одредити приоритете и активности за њихово спровођење.

Локалним акционим планом за родну равноправност Града Новог Сада за период 2019-2020. године, дефинисани су циљеви и активности у периоду за који се доноси, у коме ћe ce Нови Сад препознати као град родне равноправности и потписник Европске повеље о равноправности жена и мушкараца. Такође Град Нови Сад ће доносити и спроводити родно одговорне политике, а доступност услуга свим грађанима и грађанкама ће бити унапређена, што ћe утицати да свест о равноправности полова буде антиципирана у приватном и јавном животу – образложено је на седници.

Доношењем Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада за период 2019-2020. године даје се јасна порука да је Град Нови Сад опредељен за унапређење родне равноправности и живота жена и мушкараца у остваривању једнаких права и могућности.