На данашњој седници чланови Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада разматрали су Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији  је оснивач Град Нови Сад, за период 01. јануар – 31. март 2019.  године.

Савет је упознат у делу Информација који се односи на Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад које је као једну од мера у циљу пословне и финансијске консолидације у првом кварталу ове године, применилo кредитно задужење у висини од 100 милиона динара, са роком отплате од најмање шест година који укључује грејс период од годину дана по условима са банкарског тржишта. Осим тога, Град Нови Сад објавио је необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за енергетску санацију кроз побољшање енергетске ефикасности објекта који има за цињ да позове сва заинтересована домаћа или страна правна лица да упуте необавезујуће писане понуде за енергетску санацију кроз побољшање енергетске ефикасности самог објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“. За сврху овог позива, под енергетском санацијом кроз побољшање енергетске ефикасности Објекта подразумева се спровођење мера за побољшање енергетске ефикасности Објекта у циљу смањења потрошње свих врста енергије и воде као и смањења укупних трошкова рада, одржавања и управљања енергетским системом у Објекту. Планирана финансијска консолидација подразумева довођење Јавног предузећа у позицију како би се несметано и успешно могао спровести поступак јавно-приватног партнерства или другог модела проналажења стратешког партнера с обзиром да је потпуна економска и финансијска стабилизација и нормализација пословања неизводљива без додатног ликвидног извора. За први квартал од укупно планираних прихода у висини од 138.625.000 динара, ово предузеће је реализовало 154.441.000 динара, док су планирани расходи од 138.617.000 реализовани у висини од 150.378.000 динара.

Већином гласова усвојена Информација упућена је Скупштини града на даље разматрање.