Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о изради плана генералне регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду, као и Педлог одлуке о изради плана генералне регулације дела СЦ “Сајмиште” јужно од улице Новосадског сајма у Новом Саду и уптули их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, прихваћена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, за период 01. јануар – 31. март 2019. године, као и Предлог одлуке о задуживању путем дугорочног кредита ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад, те Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2019. годину.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града на разматрање, а пред однорницима и одборницама требало би да се нађу на наредној седници градског парламента.