Na sednici Saveta za zaštitu životne sredine razmatran je i prihvaćen Izveštaj o stanju prirode na teritoriji Grada Novog Sada za period 2013-2017. godine.

S obzirom da je Zakonom o zaštiti prirode utvrđeno da jedinica lokalne samouprave priprema izveštaje o stanju prirode na svom području, Gradska uprava za zaštitu životne sredine je u okviru Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu, obezbedila izradu Izveštaja o stanju prirode na teritoriji Grada Novog Sada za period 2013-2017. godine.

Izveštaj je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode koji, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a koji uključuju i izradu izveštaja o stanju prirode. U Izveštaju se daje opšta ocena stanja prirode, prirodnih vrednosti i prirodnih resursa, procena uspešnosti sprovođenja mera i aktivnosti na zaštiti prirode u navedenom periodu.

Izveštaj obuhvata više poglavlja u kojima je prikazan pregled stanja prirode, prirodne pojave i uticaj na prirodu, pregled najznačajnijih faktora ugrožavanja prirode, klimatske promene, mehanizme zaštite prirode, pravni i institucionalni okvir, zaštićena područja, ekološku mrežu, pojedinačne mehanizme i mere zaštite, finansiranje, kao i edukaciju, informisanje i učešće javnosti.

Sprovedena analiza stanja prirode na teritoriji Grada Novog Sada za period 2013-2017. daje pregled stanja vrsta i staništa, zaštićenih područja i elemenata ekološke mreže, uticaja i ugrožavajućih faktora koji su uslovili to stanje, sprovođenje aktivnosti i mera zaštite, kao i smernice koje je potrebno primeniti u cilju očuvanja prirodnih vrednosti.

Na sednici je rečeno da je značajan napredak napravljen u oblasti zakonodavstva, donošenjem zakona i podzakonskih akata i dokumenata, što se pozitivno odrazilo na sprovođenje aktivnosti i mera zaštite prirode, ali i naglašeno da je najveća pretnja očuvanju geodiverziteta ljudske aktivnosti koje utiču na promenu ili dovode do nestanka segmenata geodiverziteta. Pre svega tu se misli na eksploataciju mineralnih sirovina, izgradnju infrastrukture i industrijskih postrojenja, energetski sektor, urbanizaciju prostora, šumarstvo, poljoprivredu i drugo-naglašeno je na sednici.