Чланови Савета за комуналне делатности су на данашњој седници већином гласова усвојили извештаје о реализацији Програма пословања са Финансијским извештајем за 2018. годину и то за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад.

Савет је прихватио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о уређењу Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о држању домаћих животиња, Предлог одлуке о изменама Одлуке о управљању кејом у Граду Новом Саду, Предлог одлуке о изменама Одлуке о одржавању чистоће и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години.

На данашњој седници прихваћени су предлози одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга за 2019. годину и то за Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сада“ Нови Сад, Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад.

Чланови Савета усвојили су предлоге решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2019. годину и то за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад , ЈКП „Пут“ Нови Сад и ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

Прихваћени предлози и извештаји упућени су Скупштини града о којима ће одборници расправљати на следећој седници.