Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили  Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2019. годину и Предлог одлуке о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2019. годину.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града о којима ће одборници расправљати на следећој седници заказаној за 25. јун 2019. године.