Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о прихватању измирења неизмирених обавеза здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова Савет је прихватио Годишњи извештај о раду и пословању Апотеке Нови Сад за 2018. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2019. годину. Прихваћени прелдлози трабе да се нађу пред одбороницима и одборницама на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.