Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације простора за део подручја Адица у Новом Саду и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматарање.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет Улица ветернички брег и др.), потом Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет између улица Тараса Шевченка и Орловића Павла), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац (због промене ширине коридора далековода 110 kV), Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу и Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације дела подручја Алибеговца, југоисточно од Државног пута IБ-21 у Петроварадину.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине Града Новог Сада, заказаној за понедељак, 15. јула.