Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Прихваћеним Предлогом мења се седиште Апотеке, тако да је утврђено да се седиште Апотеке Нови Сад налази у Ветернику у Улици краља Александра број 67. Промена седишта обавља се с обзиром на то да је заклучењем Уговора о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада, простор у Улици Народног фронта 10, у којем је било досадашње седиште Апотеке, дато на коришћење концесионару.

О прихваћеном Предлогу расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада.