Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет северно од Индустријске улице и источно од Државног пута IБ-12 (М7)) и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (пет локалитета), потом Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет општег градског центра уз Улицу браће Поповић и др.) и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада (локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на km 120+350).

Већином гласова Савета прихваћен је Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2018. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2019. годину.

О прихваћеним Предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада, која је заказана у понедељак, 15. јула.