Члановима Комисије за називе делова насељених места и јавних служби Скупштине Града Новог Сада на данас одржаној седници су разматрали предлоге Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, подручје Мали Београд – Велики рит у К.О. Нови Сад III и већином гласова усвојили предлоге назива улица.

Тако би улица која почиње од Улице Живојина Ћулума, између кп 759/1 и кп 760/2, иде дуж кп 760/3 кп 2627 и завршава се између кп 2628/2 и кп 2626, добила назив Ратко Радивојевић (филмски и позоришни глумац), који су предложили кустоси Музеја Војводине. Улица која почиње од улице Ђакона Авакума, између кп 2642/1 и кп 2641/2, иде целом дужином кп 2642/4, 2641/8 и завршава се код Газиместанске улице, између кп 2642/2 и кп 2641/6, добила би назив Павле Јанковић Шоле (члан Друштва књижевника Војводине), који је предложило Удружење балетских уметника Војводине. Улица која почиње од улице Живојина Ћулума, између кп 747/1 и кп 748/1, иде целом дужином кп 747/6 и завршава се код Газиместанске улице,између кп 746/10 и кп 748/4, добила би назив Милан Керац (ликовни уметник и професор ликовног васпитања), на предлог Милане Маленић и Радио-телевизије Војводине. Улица која почиње од улице Живојина Ћулума, између кп 754/7 и кп 755/1, иде целом дужином кп 755/5 и завршава се код Газиместанске улице, између кп 755/10 и кп 754/6, добила би назив Милан Шевић (доктор филозофије, књижевни критичар и теоретичар, педагог и педагошки писац, професор Београдског универзитета), чији су назив предложили кустоси Музеја Воводине. Улица која почиње од улице Никанора Грујића, између кп 690/9 и кп 693/12, иде делом кп 691/9, кп 692/7, кп 692/11, кп 692/18, кп 691/13 и завршава се код Призренске улице, између кп 691/1 и кп 692/2, носила би назив Тодор Ј. Мишић (агроном, научни саветник, професор универзитета), на предлог Историјског архива Града Новог Сада. Улица која почиње између кп 346/2 и 345/7, иде дуж кп 345/10, кп 345/6,кп 345/11 и завршава се између кп 347/9 и кп 344/8, носила би назив Милош Марић (лекар хистолог, професор универзитета), на предлог Историјског архива Града Новог Сада.

На данашњој седници усвојен је предлог Републичког геодетског завода за давање назива улици у Новом Саду, да се улица која почиње од улице Ангела Влатковића, између кп 205/18 и кп 205/15, иде дуж кп 205/2 и завршава се код Пролетерске улице, између кп 205/1 и кп 205/3, све у К.О.Нови Сад IV, да назив Владимир Тотовић (пионир филма у Војводини и филмски глумац), на предлог Историјског архива Града Новог Сада, а да улица која почиње између кп 208/1 и кп 207/1, иде целом дужином кп 208/8 и завршава се између кп 208/6 и кп 207/5, све у К.О.Нови Сад IV, добије назив Павица Мразовић (германиста, професор универзитета), такође на предлог Историјског архива Града Новог Сада.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.