Чланови Комисије за називе делова насељених места и јавних служби већином гласова прихватили су на данашњој седници предлоге за називе више улица које се налазе на подручју Мали Београд – Велики рит у К.О. Нови Сад III.

Усвојен је предлог да се улици која почиње од улице Ђакона Авакума, између кп 2645/1 и кп 2644/4, иде дуж кп 2644/6, кп 2644/2 и завршава се код Газиместанске улице, између кп 2645/2 и кп 2643/2, да назив по Богомилу Карлаварису, истакнутом сликару и универзитетском професору, на предлог Милане Маленић. Улица која почиње од улице Живојина Ћулума, између кп 712/6 и кп 713/2, иде дуж кп 712/7, кп 713/3 и завршава се код Улице Младена Лесковца, између кп 714 и кп 712/1, на предлог кустоса Музеја Војводине, добила би назив по Диани Будисављевић, хуманитарки аустријског порекла која је током Другог светског рата спасила 15.336 деце из усташких логора смрти у Независној Држави Хрватској. На предлог Историјског архива Града Новог Сада улица која почиње од улице Живојина Ћулума, између кп 749/1 и кп 751, иде целом дужином кп 750 и завршава се код  Газиместанске улице, између кп 749/3 и кп 751, иде целом дужином кп 750 и завршава се код Газиместанске улице, између кп 749/3 и кп 751, носила би назив по Славку Боројевићу, агроному-генетичару и селекционару, професору универзитета, академику.Улица која почиње од улице Краља Уроша I, између кп 602/1 и кп 605/18, иде дуж кп 604/7, кп 604/9 и завршава се између кп 597/17 и кп 685/3, добила би назив по српском сликару Ивану Табаковићу, на предлог Историјског архива Града Новог Сада, који је предложио и да се улици која почиње од улице Васе Остојића, између кп 326/3 и кп 327/1, иде дуж кп 327/11, кп 327/8, кп 327/4 и завршава се између кп 326/15 и кп 328/9, да назив Миленко Парабућски (оперски певач).

Утврђен је предлог да улица која почиње од улице Живојина Ћулума, између кп 700/2 и кп 703/3, иде дуж кп 701/1, 702/2, 702/4  и завршава се између кп 701/2 и кп 703/1, све у К.О.Нови Сад III, добије нази по истакнутом српском сликару Милану Кечићу, на предлог Милане Маленић, а улица која почиње од улице Здравка Ердевика, између кп 971/27 и кп 971/18, иде дуж кп 971/17, кп 966/2, кп 961/2 и завршава се између кп 959/11 и кп 961/6, све у К.О. Нови Сад I, добије назив Гедеон Дунђерски (велепоседник, индустријалац, правник, банкар, добротвор и председник Матице српске), на предлог Историјског архива Града Новог Сада.

Комисија је усвојила предлог да улица која је саставни део улице Милана Џанића, а почиње између кп 1226/1 и кп 1228/2, иде целом дужином кп 1228/7 и завршава се између кп 1228/8 и кп 1228/6, све у К.О. Нови Сад I, буде продужетак улице Милана Џанића, а улица која почиње између кп 581/21 и кп 597/8, иде дуж кп 581/11, кп 582/4 и завршава се између кп 582/1 и кп 582/5, у К.О. Нови Сад III, на подручју Мали Београд Велики рит, буде продужетак улице Др Лазе Марковића.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.