Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић, директор ЈП “Урбанизам – Завод за урбанизам” Душан Миладиновић, шеф Катедре за хортикултуру и пејзажну архитектуру Пољопривредног факултета проф. др Саша Орловић и секретар Скупштине града Марко Радин19-07-19-1

данас су одржали нови састанак са представницима грађана, становницима зграда у околини парцеле где треба да се изгради нова зграда правосудних органа. Данашњи састанак наставак је дијалога започетог 3. јуна, са жељом градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића и свих других надлежних у градској администрацији да се дође до оптималног решења којим би се задовољиле жеље становника и истовремено омогућила изградња нове зграде правосудних органа, предвиђена Планом детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду.

Новом планском документацијом, која је резултат сарадње ЈП “Урбанизам – Завод за урбанизам” са Катедром за хортикултуру и пејзажну архитектуру Пољопривредног факултета, смањен је габарит подземне гараже нове зграде суда. Смањење габарита подземне гараже замениће се свега четири стабла, од укупно 49, колико их има у дворишту.19-07-19-2

Шеф Катедре за хортикултуру и пејзажну архитектуру проф. др Саша Орловић објаснио је да би се ова четири стабла заменила са седам других 10-годишњих садница дрвећа, а у дворишту би се засадило и 10 садница жбуња, травњаци и цвеће.

– Реализацијом плана озелењавања повећаће се ослобађање кисеоника са садашњих 20 килограма дневно на 26 килограма дневно. Тиме ће се унапредити стање зелених површина, а испоштовала би се жеља становника овог кварта за очувањем стабала – објаснио је проф. др Саша Орловић.

Уз то, планским документом су предвиђене зелене ограде између нове зграде и постојећег дворишта, док ће се уредити пешачке стазе унутар дворишта, јавна расвета, реквизити за дечије игралиште и остали мобилијар и садржаји по сугестији станара.

– Успели смо да кроз дијалог дођемо до компромисног решења. Мислим да смо максимално заштитили интересе грађана, а истовремено ће Нови Сад и Србија добити модерну зграду правосудних органа, чију ће изградњу финансирати Европска унија и чијом изградњом ће се унапредити рад судства – поручио је председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић на састанку.19-07-19-3

Директор ЈП “Урбанизам – Завод за урбанизам” Душан Миладиновић прецизирао је да се новим планским документом максимално изашло у сусрет грађанима, јер су габарити подземне гараже нове зграде суда смањени за читав ред у две етаже.

– Тиме смо сачували највећи могући број стабала унутар дворишта, а свакако ће бити засађено и ново, оформљено дрвеће. Зелени кровни врт изнад подземне гараже суда остаће у функцији јавног коришћења, односно саставни део дворишта – поручио је Миладиновић.

Закључујући састанак, председник Скупштине града Здравко Јелушић је нагласио да састанака у овој форми више неће бити, а да за детаље уређења дворишта, грађани треба да се обрате Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.