На данашњој седници Савета за међунационалне односе Града Новог Сада разматрани су предлози решења о давању назива улицама у Новом Саду.

Чланице и чланови Савета нису имали примедбе на предложена решења и једногласно су прихватили свих 17 предлога решења назива улица, а то су: Улица Ратка Радивојевића, Улица Павла Јанковића Шолета, Улица Милана Керца, Улица Милана Шевића, Улица Тодора Ј. Мишића, Улица Милоша Марића, Улица Владимира Тотовића, Улица Павице Мразовић, Улица Богомила Карлавариса, Улица Славка Боројевића, Улица Диане Будисављевић, Улица Ивана Табаковића, Улица Миленка Парабућског, Улица Милана Кечића, Улица Гедеона Дунђерског, продужетак Улице др Лазе Марковића и продужетак Улице Милана Џанића.

Сви ови предлози назива улица биће упућени на даље разматрање и усвајање.