На данашњој седници чланови Комисије за представке и предлоге, саслушали су поново проблеме грађана који живе у близини Метадонског центра. Проблем се односи на кориснике Метадонског центра који и даље своју терапију добијају тамо, а не у домовима здравља, где је премештен велики број зависника. Наркомански зависници се у време терапије окупљају насупрот споредног улаза у Центар, добацују пролазницима и деци која том улицом иду школу, а по улици разбацују празне шприцеве. Исти представник грађана је указао на недостатак тротоара у улици Миколе Кочиша, на напуштен и бесправно усељен објекат у истој улици као и на бесправно одлагање шута у Лединачкој улици.

Представници стамбене заједнице из Балзакове улице број 10 поднели су представку у којој траже да им се део улице на ком је ЈКП „Новосадска топлана“ изводила рaдове, врати у првобитно стање, а станари у Максима Горког 8а и 8б и Облачића Рада број 25 указали су на проблеме које имају са канализацијом.

Разматране су и представке грађана из Ветерника, који траже асфалтирање улица и грађана улице Александра Островског у Петроварадину, који желе да се заустављени радови на сређивању њихове улице наставе.

Комисија је све ове представке евидентирала и проследиће их надлежним институцијама и службама, а добијене одговоре ће доставити грађанима на кућне адресе.