Чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматрали су на данашњој седници Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину.

На седници је речено да су измене овог Програма извршене у делу инвестиционих активности и текућег одржавања ове установе, а односе се на пренамену средстава раније планираних Програмом и то за израду пројектне документације за адаптацију објекта у Новом Саду у Алмашкој 4.

Како су известиоци рекли, Одлуком о одобрењу средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе, коју је донео Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије, Граду Новом Саду одобрена су средства за пројекат адаптације и опремања здравственог објекта Дома здравља у Алмашкој 4. С обзиром да је овом Одлуком о одобрењу средстава предвиђено и учешће Града у адаптацији, опремању и раду овог здравственог објекта, обезбеђена су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.918.772,50 динара, као и средства у износу од 5.539.710,83 динара из буџета Републике Србије за ову намену, што је такође обухваћено Одлуком о изменама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2019. годину.

Измене су извршене и за планирана средства ребалансом буџета у износу од 3.150.000,00 динара за набавку лиценце за обезбеђење довољног протока података за радиолошку дијагностику и за антивирус лиценце за заштиту података адравственог информационог система, као и средстава у износу од 28.307.000,00 динара за припремне радове и стручни надзор у реализацији пројекта санације, реконструкције и адаптације здравственог објекта на Лиману ІV, y којем ће грађевински и други стручни радови бити финансирани од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.