На данашњој седници члaнови Комисије за представке и предлоге примили су и саслушали представнике станара из Улице Модене број 1, који су у својој представци затражили начин и помоћ Града за санацију и кречења фасаде ове зграде, као и представку Дешана Пуцара, који живи на Клиси, улица Др Милорада Павловића бр.12, који указује да његова кућа иако је легализована, нема уопште прилаза те тражи помоћ око решавања овог проблема.

Комисија је разматрала представку удружења грађана „Ливада“ из Сремске Каменице, преставку Александре Матић из Петроварадина  и преставку – предлог Милице Миладиновић из Новог Сада.

Удружење грађана „Ливадица“ у својој представци тражи да се изгради главни пут у дужини од 2472 м на катастарским парцелама 3983 и 3483, те да се реконструишу две ћуприје преко Роковог потока. У образложењу овог захтева се наводи де је реч о главном путу кроз Ливаде у Сремској Каменици, који више стотина грађана користи за прилазак својим кућама и парцелама, где један део пута има земљану подлогу те је у кишном периоду практично непроходан за путничка возила. Уз недостатак пута, истакнут је и недостатак уличне расвете, прикључака на елктричну, водоводну и гасну мрежу, као и неопходност уређења Роковог потока и ћуприја на њему. Грађани Ливадица су нагласили да су досадашње санације грађани решавали личним средствима, да су сви објекти на овом потезу легализовани или да су у поступку легализације као и да су овакав захтев обнављали више пута.

Александар Матић из Петроварадина истакао је проблем канализације у Ливадској улицу у Петровардину, која није прикључена на градску канализациону мрежу већ дуги низ година. Како су му објаснили у ЈКП „Водовод и канализација“, Ливадска улица је нивелационо нижа од Прерадовићеве улице, те није могуће гравитационо истицање канализације, него је неопходно испројектовати канализацију ниског притиска, која подразумева додатне пумпе и за што је потребно променити Градску одлуку о уклањању отпадних вода. Ово предузеће је упутило Граду, по речима Александра Матића, предлог овакве одлуке и он од Комисијe тражи одговор када ће заседати Скупштина града по наведеном предмету.

Представка Милице Миладиновић јесте у ствари предлог утврђивања начина коришћења земљишта испред Железниче станице Новом Сад, код „Локомотиве“. У образложењеу ове представке стоји да многе туристичке организације, своје аутобуске туре започињу и завршавају код „Локомотиве“ користећи погодност те саобраћајнице за своје аутобусе. Полазећи на своје туристичко путовање Милица и још доста грађана било је покрадено, изџепарено баш при уласку у аутобус, па тако се ова представа односи на неопходности проналажења начина како да се грађани заштите од ових немилих догађаја, односно од кога да покрадени грађани надокнаде штету која им је направљена.

Комисија је све ове представке евидентирала и проследиће их надлежним институцијама и службама, а добијене одговоре ће доставити грађанима на кућне адресе.

На седници су разматрани и пристигли одговори на претходно упућене представке који ће бити упућени грађанима на њихове кућне адресе.