На данас одржаној седници Савета за особе са посебним потребама усвојен је  Предлог одлуке о утврђивању приоритетних корисника стамбене подршке.

Приоритетни корисници стамбане подршке, нацртом ове Одлуке, су лица без стана која су корисници права на новчану социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту, а то су самохрани родитељи детета са трансплантираним органом, самохрани родитељи детета са сметњама у развоју, инвалидитетом или оболелог од тешких болести, самохрани родитељи који су корисници новчане социјалне помоћи, и корисници новчане социјалне помоћи који су неспособни за рад и немају чланове породице који су радно способни. Затим, лица без стана, која имају својство борца І категорије, као и корисници права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, ратни војни инвалиди, породице палих бораца, и мирнодопски војни и цивилни инвалиди рата. Лица са занимањем које је недостајуће занимање и од интереса је за Град Нови Сад, у оквиру којег су приоритет млади спортисти са постигнутим највишим признањима на европском и светском такмичењу у индивидуалном спорту, и млади научни радници. Лица без стана, односно без одговарајућег стана, особе са инвалидитетом, у оквиру које су приоритети особе са инвалидитетом жртве породичног насиља и самохрани родитењи са инвалидитетом. Приоритетни корисници су и жртвe породичног насиља без стана, који немају довољно средстава да самостално реше стамбену потребу, где су приоритет жене са децом, као и лица без стана која немају довољно средстава да обезбеде стан на тржишту за себе и своје породично домаћинство.

Према подацима добијеним од Удружења ратних војних инвалида Града Новог Сада, у Новом Саду има око 335 ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине који станују као подстанари, а према подацима Школе за основно и средње образовање ,,Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад, укупно 52 породице деце и особа са инвалидитетом који похађају програме Школе, нема трајно решену стамбену потребу, а од тога је 13 породица самохраних родитеља. Процењује се да има око 300 корисника новчане социјалне помоћи који нису способни за рад и немају радно способне чланове домаћинства, а имају потребу за стамбеним збрињавањем.

О прихваћеном Предлогу одлуке  расправљаће одборници на следећој седници Скупштине града.