Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана генералне регулације простора за део подручја Адице у Новом Саду, потом Предлог плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду и Предлог плана детаљне регулације зоне мале привреде у Футогу и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова прихваћени су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Поликлинике, у оквиру Клиничког центра Војводине), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске школе „7. април“ и други), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I), Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела подручја планираног за пословање секундарног и терцијарног сектора, североисточно од планиране обилазнице у Ветернику, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима уз Улицу Школска у Ветернику и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела подручја Алибеговца, југоисточно од пута на катастарској парцели број 4497 КО Петроварадин у Петроварадину.

Чланови Савета прихватили су и Предлог одлуке о измени Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке, као и Предлог одлуке о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2019. години.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града на разматрање, а о њима би требало да расправљају одборници и одборнице на седници градског парламента у петак, 18. октобра.