Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2019. годину, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину – текуће субвенције.

Прихваћени су предлози одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности новосадских јавно комуналних предузећа за 2019. годину и то за „Чистоћу“, „Лисје“, „Водовод и канализацију“ и „ Паркинг сервис“.

Савет је усвојио предлоге решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања јавних предузећа из Новог Сада за 2019. годину и то ЈКП „Лисје“, ЈКП „ Водовод и канализација“, ЈКП „Пркинг сервис“, ЈКП „Чистоћа“, ЈГСП „Нови Сад“ и ЈКП „Пут“.

На данашњој седници усвојен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности капитала Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2018. године Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, број: 93/2019 од 26.03.2019. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, Шестомесечни извештај  о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.