На седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматрани су и прихваћени Предлог одлуке о утврђивању приоритетних корисника стамбене подршке и Информација о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада.

У образложењу је речено да су Нацртом одлуке утврђени приоритетни корисници којима се, у оквиру категорија корисника утврђених Законом, обезбеђује стамбена подршка доделом стана или породичне куће и путем закупа стана, а у складу са посебним програмима стамбене подршке Града Новог Сада.

Уређено је да су категорије корисника, у смислу Закона, лице без стана које је корисник права на новчану социјалну помоћ, самохрани родитељ детета са трансплантираним органом, самохрани родитељ детета са сметњама у развоју, инвалидитетом или оболелог од тешких болести, самохрани родитељи који су корисници новчане социјалне помоћи, лице без стана, које има својство борца І категорије, као и корисник права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, ратни војни инвалиди, породице палих бораца и мирнодопски војни и цивилни инвалиди рата, лице са занимањем које је недостајуће занимање и од интереса је за Град Нови Сад у оквиру које су приоритети млади спортисти са постигнутим највишим признањима на европском и светском такмичењу у индивидуалном спорту, млади научни радници и жртве породичног насиља без стана.

Према подацима добијеним од Удружења ратних војних инвалида Града Новог Сада, у Новом Саду има око 335 ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине који станују као подстанари, а према подацима Школе за основно и средње образовање ,,Милан Петровић са домом ученика, Нови Сад, укупно 52 породице деце и особа са инвалидитетом који похађају програме Школе нема трајно решену стамбену потребу, а од тога је 13 породица самохраних родитеља. Процењује се да има око 300 корисника новчане социјалне помоћи који нису способни за рад и немају радно способне чланове домаћинства, који имају потребу за стамбеним збрињавањем – речено је на седници.