На данашњој седници Савета за културу разматран је Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду.

Предлогом одлуке прописано је да је задатак Одбора да спроведе Одлуку о постављању спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду. Такође, овим Предлогом одлуке је утврђено да одбор има председника и два члана које именује Скупштина Града Новог Сада и да се у одбор именују стручњаци из области културе и урбанизма, односно историчари уметности, академски сликари, вајари, књижевници, архитекте или представници Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Савет за културу није имао примедбе на Предлог одлуке и он ће бити упућен на даље разматрање и усвајање на следећој седници Скупштине града.